telefoon: 050-3642705
fax: 084-2289790
e-mail: info@ubels-techniek.nl

Disclaimer

De door Ubels techniek verstrekte informatie is verkregen uit bronnen die door ons geacht worden betrouwbaar te zijn. Ubels techniek kan echter niet instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Deze informatie is dan ook uitsluitend indicatief en kan op enig moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de informatie, versterkt op deze site, kunnen geen rechten worden ontleend. Noch Ubels techniek, noch enige, mogelijke overige leverancier, waarvan informatie op de site is weergegeven, of waar naar toe is doorgelinkt dan wel doorverwezen, aanvaarden aansprakelijkheid voor deze informatie. Ubels techniek aanvaard verder geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar wordt verwezen of welke naar deze site verwijzen en welke niet door Ubels techniek worden onderhouden.

De verantwoordlijkheid voor het gebruik van de informatie, verkregen op, dan wel via of door deze site rust volledig op de afnemer. De informatie mag ook enkel door de afnemer zelf worden gebruikt. Tevens is het niet toegestaan de informatie over te dragen, te bewerken of verspreiden. De afnemer is gehouden om de aanwijzingen van Ubels techniek m.b.t. tot de verkregen informatie op te volgen. Het nederlandse recht is van toepassing.